MOTOASIST

MOTO ASIST je jedinečný systém zahrňujúci GPS lokalizáciu, zabezpečenie, telematické a asistenčné služby pre motocyklistov pod neustálym dohľadom dispečingu.


Je určený pre motocykle, skútre, motorové trojkolky a štvorkolky.

01

// GPS lokalizácia
// Zabezpečenie motocykla

02

// Telematické služby
// Technická a administratívna asistencia

03

// Všetko pod neustálym dohľadom
dispečingu ASA

Bezpečnosť motocyklistov

RÝCHLOSŤ VYHODNOTENIA NEHODY A ČAS PRÍJAZDU POMOCI SÚ V KRITICKÝCH SITUÁCIÁCH KĽÚČOVÉ, NERAZ MÔŽU ZACHRÁNIŤ ŽIVOT.

Základom systému MOTO ASIST je malé a vodotesné GPS/GPRS zariadenie, ktoré sníma online polohu motocykla. V zariadení je integrovaný snímač nárazu a trojosý senzor preťaženia, ktorý dokáže vyhodnotiť kolíziu motocykla a túto informáciu automaticky zaslať na nonstop dispečing ASA*.

Následne pracovníci dispečingu ASA okamžite kontaktujú užívateľa a v prípade potreby bezodkladne vyšlú pomoc na presne lokalizované miesto.

Ak užívateľ na volanie dispečingu nereaguje, napríklad v prípade ťažkého zranenia, pomoc bude vyslaná automaticky na presné miesto, takže záchranné zložky nestratia dôležitý čas hľadaním miesta nehody.

MOTOASIST taktiež v režime stráženia pomôže zabezpečiť motocykel proti odcudzeniu.

 

* voliteľné príslušenstvo: trhací vypínač (doporučený pre štvorkolky)

Bezpečnosť
motocykla

Systém MOTO ASIST poskytuje aj zabezpečenie motocykla.
Užívateľ si pomocou mobilnej aplikácie zvolí režim stráženia motocykla, v ktorom systém vyhodnocuje:

// Otrasy (zhodenie motocykla zo stojana)
// Pohyb motocykla
// Naštartovanie motora
// Aktiváciu poplachu z motoalarmu
// Pokles napájacieho napätia
// Odpojenie od napájania (sabotáž)

V prípade detekcie niektorej skutočnosti systém automaticky informuje užívateľa pomocou mobilnej aplikácie a pošle informáciu na pracovníkov dispečingu ASA,
ktorí kontaktujú užívateľa a pokiaľ sa im nepodarí s užívateľom spojiť, privolajú na presne lokalizované miesto políciu.

pre viac informácií VYPLŇTE prosím KONTAKTNÝ FORMULÁR

    NON-STOP hotline 24

    24 hodín / 7 dní v týždni

    +421 918 80 70 60

    V prípade zistenia problémov s monitorovacím zariadením MOTOASIST alebo problémov s dostupnosťou služby sa môžete obrátiť na našich pracovníkov.