Asistenčné služby

Súčasťou služieb systému MOTO ASIST sú aj asistenčné služby non-stop dispečingu ASA s územnou platnosťou po celej Európe, takže v prípade núdze sa vždy môžete spoľahnúť na našu pomoc.

motorbike-wallpaper-retina-hd-download-15

Technická asistencia

// Technická pomoc na ceste
// Odťah
// Poskytnutie náhradného vozidla
// Úschova vozidla
// Poskytnutie náhradného ubytovania

Administratívna asistencia

// Prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom
// Poskytovanie pokynov a inštrukcií
// Dopravné a cestovné informácie
// Odovzdánie odkazov blízkym osobám
// Telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s mestskými úradmi, políciou apod.

Asistenčné služby sú poskytované BEZ OBMEDZENIA POČTOV PRÍPADOV.
Rozsah predplatených asistenčných služieb SR na prípad
// cestná služba (max. 42 €)

// odťah (max. 50 €)

// náhradné vozidlo (max. 35 €/deň)

// úschova vozidla (max. 3 dni/prípad)

// náhradné ubytovanie (max. 35 €/1 noc)
Rozsah predplatených asistenčných služieb EURÓPA

Službu zaisťuje ASA v súlade s podmienkami ARC Europe pre užívateľov bezplatne

// Technická pomoc na ceste

// Odťah do vzdialenosti 30 km od miesta naloženia

// Náhradné vozidlo na 24 hodin (max. 60 €/den)

// Úschova vozidla (max. 40 €/prípad)

// Poskytnutie ubytovania na jednu noc (max. 50 €/noc)
Zľavový program
2015_asa_letak_dlhodob_asist_nahlad-2

Službu zabezpečuje ASA v súlade s podmienkami Zľavy v programe „SHOW YOUR CARD!“ www.showyourcard.eu

Program „SHOW YOUR CARD!“ umožňuje motoristom k službám asistenčnej pomoci v núdzových situáciách naviac využívať aj zľavy a výhody celoeurópskeho systému zliav v ubytovacích zariadeniach, reštauráciách, pri návštevách múzeí, galérií, historických pamiatok, rekreačných zariadeniach, požičovniach áut, zábavných parkov a zariadení zdravotnej a kúpeľnej turistiky.

pre viac informácií VYPLŇTE prosím KONTAKTNÝ FORMULÁR

NON-STOP hotline 24

24 hodín / 7 dní v týždni

+421 918 80 70 60

V prípade zistenia problémov s monitorovacím zariadením MOTOASIST alebo problémov s dostupnosťou služby sa môžete obrátiť na našich pracovníkov.